Opdrachtgevers:

Orbis Thuiszorg en Orbis Thuis:
·        Trajectadvisering Wijkgerichte Zorg en Agressiepreventie
·        Training Wijkgericht Werken voor Thuiszorgteams, 29 teams

·        Training Omgaan met Agressie, 4 teams intramuraal

·        Terugkommomenten training Omgaan met Agressie, 6 teams intramuraal

·         Omgaan met Ongewenst Gedrag, 25 groepen extramuraal
·         Omgaan met Fysieke Agressie van Cliënten met PG, 21 ABC-    

          kartrekkers

·        Omgaan met Fysieke Agressie van Cliënten met PG, 7 teams intramuraal

·        Workshops Omgaan met Verbale Agressie, 10 groepen V&V en OD

·         Gesprekstechnieken bij Moeilijk Gedrag, 4 teams GTB
·         Extramuraal Veilig op Weg, 6 teams
·         Zelf Beschermen, extramurale dienst, 3 groepen
·         Klantgerichte Dienstverlening voor Facilitaire Dienst, 3 teams

Orbis Huishoudelijke Hulp: 48 groepen medewerkers:
·        Advisering scholing medewerkers / EVC-traject

·        Trajectadvisering bijscholing 5 workshops:
·         Herkennen van Signalen
·         Omgaan met Agressie
·         Respectvolle Bejegening
·         Omgaan met Ongewenste Seksuele Aandacht
·         Werk en Privé in Balans

MeanderGroep Zuid-Limburg:
·         Trajectadvisering Wijkgericht Werken voor Thuiszorgteams

·         Training Wijkgericht Werken voor Thuiszorgteams, 600 medewerkers
·         Coachend Leidinggeven aan een Wijkzorgteam, 2 teams managers en wvp
Cicero Zorggroep:
·         Advisering EVC-trajecten medewerkers V&V niveau 2 t/m 5

·         EVC-coachingtraject naar hoger opleidingsniveau, 6 medewerkers

·         Extramuraal Veilig op Weg, Thuiszorg 10 groepen
·         Omgaan met Ongewenst Gedrag, 4 groepen intramuraal

·         Omgaan met Agressie, 7 groepen intramuraal V&V en Baliemedewerkers 

·        Omgaan met Fysieke Agressie van Cliënten met PG, 4 groepen intramuraal

Stichting Vivre:
·         Klantgerichte Dienstverlening voor intramurale teams, 7 teams

·        Werken als Zelfsturend Team, 1 team

Groene Kruis Domicura:
·         Training Wijkgericht Werken voor Thuiszorgteams, 7 groepen Thuiszorg
·         Train de Trainer Basis , Interne ZorgAcademie,  5 trainers

Sevagram:
·         Training Klantgerichte Dienstverlening, 2 teams intramuraal
A-1 Topzorg:
·         Omgaan met Ongewenst Gedrag, medewerkers extramuraal, 5 groepen

 ................

Referenties van opdrachtgevers:


‘Mijn ervaring met Aiki-Connect Training en Ontwikkeling kan ik alleen maar omschrijven als zeer prettig! Vanaf het eerste contact met Marie-José Meijs en Frank Hoffmann had ik een goed gevoel over onze samenwerking. De wijze waarop zij zaken aanpakken en elkaar prima daarin aanvullen schept vertrouwen.

De training “Omgaan met Grensoverschrijdend Gedrag en Agressie”, die ze voor onze medewerkers van de thuiszorg hebben verzorgd kan succesvol genoemd worden. Medewerkers zijn heel enthousiast over de manier waarop de training werd gegeven. De training was echt maatwerk en bood tevens voldoende ruimte voor persoonlijke inbreng van de deelnemers. Ik wens Marie-José en Frank veel succes voor de toekomst en hoop nog vaker van hun diensten gebruik te kunnen maken’.

................


‘Mijn relatie met Aiki-connect is het afgelopen jaar begonnen. Marie-Jose en Frank gaven in ons centrum trainingen aan Evv-ers. Op een gegeven moment kreeg ik het signaal dat onze receptiemedewerkers en receptionistes regelmatig tegen knelpunten aanliepen in het directe klantcontact. Zij werden soms niet respectvol bejegend door een klant en vonden het op zo'n moment moeilijk om maar altijd vriendelijk te blijven. Ook merkte ik dat er sommige klanten waren die niet het antwoord kregen waarop zij gehoopt hadden. De oorzaak lag vaak bij de vraag van de klant zelf, welke niet duidelijk was.

Toen ik na een training dit probleem met Marie-Jose en Frank besprak gaven zij aan ook hier een geschikte training voor te kunnen maken! Naar mijn gevoel klikte het meteen tussen ons. Ik hou van snelle resultaten en wil deze niet alleen horen maar ook zien. De training die zij op maat voor ons hebben opgezet, gegeven en uitgebreid geëvalueerd hebben, heeft geleid tot een zichtbare verbetering van de kwaliteit.

Medewerkers gaan momenteel makkelijker om met moeilijke situaties door het inzicht dat zij gekregen hebben, zij proberen nu meer dan voorheen de vraag achter de vraag te achterhalen waarop zij het juiste antwoord aan de klant kunnen geven. Hierdoor is het proces van klantbinding stukken verbeterd! Met plezier kijk ik op de samenwerking (vooral het meedenken ipv voor mij denken, en de extraatjes van Marie-José natuurlijk) met Marie-José en Frank terug en wens hun veel succes in de toekomst’.

................


‘De afgelopen maanden heeft Sulis Trainingen een tweetal trainingen verzorgd in Zorgcentrum De Egthe. De training “Omgaan met Grensoverschrijdend Gedrag en Agressie” was een training die was vastgesteld in overleg met leidinggevenden van de afdeling Thuiszorg. Tijdens deze training zijn er duidelijke handvaten aangereikt en medewerkers hebben merkbaar een persoonlijke groei doorgemaakt in assertiviteit en zijn zelfbewuster geworden. Ook de flexibliteit van de trainers werd gaandeweg de training nadrukkelijker en als prettig ervaren’.

................


‘De basiscursus “Zelfverdediging” was een prima vervolg op de basispricipes die geleerd waren in de eerste cursus. De concrete oefeningen werden als zeer zinvol ervaren, en deze training werd door Frank Hoffman zeer motiverend gebracht. De tussenliggende tijd tussen de twee cursussen was echter te lang Het samenvoegen van beide trainingen in een gecombineerd programma zou een goede suggestie zijn omdat de theorie en de praktijk dan meteen in elkaar overvloeien Verder hebben beide trainers zeer betrokken en weloverwogen gewerkt met de groepen. De communicatie was zorgvuldig, open en respectvol’.

................


‘Door de ruime kennis en ervaring van twee verschillende personen en hun technieken (van logopedie, NLP tot en met de Japanse krijgskunst) te combineren kunnen Marie-José en Frank bij wijze van spreken elk probleem uit de weg helpen. Of het nu gaat om conflicten en/of problemen in de zakelijke of in de privé sfeer. Zeer sterk aan dit team vind ik hun affiniteit met de markt, hun inlevingsvermogen in de behoefte van klanten en daar heel vraaggericht een maatwerkoplossing voor zien te vinden. Daar zouden velen een voorbeeld aan kunnen nemen’.

................

Sulis training & coaching
Sittard
info@sulis-tc.nl
(046) 4516420
(06) 208 26 410
KvK 14079807

© 2012 Sulis training & coaching