Coaching van medewerkers

Wilt u het verzuimcijfer binnen uw instelling omlaag brengen? De uitstroom in de WAO beperken? Bij een reorganisatie mensen op de juiste plek laten komen?

Bewustzijn

Dan is persoonlijke coaching van uw werknemer(s) een mogelijkheid om belemmeringen te veranderen in hulpbronnen, en stilstaan te laten bewegen naar groeien. Hierbij begeleid ik mensen om zelf oplossingen te vinden voor hun vragen. Een persoonlijk traject van leren en ontwikkeling, met behulp van werkvormen die leiden tot nieuwe inzichten, vergroten van bewustzijn, en het leren of verbeteren van vaardigheden. Kernwoorden hierbij zijn voor mij veiligheid, groei en kracht.

Nieuw! CompetentieCoaching!                                                                                                                                                                                

  • Individueel coachingstraject gericht op de werkvloer
  •  Versterkt competenties van medewerkers
  • Ook geschikt vóór of tijdens een EVC- of scholingstraject

Competentiecoaching is een individueel begeleidingstraject, dat de competenties en kwaliteiten versterkt die nodig zijn voor het optimaal functioneren op de werkvloer. De situatie op de werkvloer is dan ook het uitgangspunt, echter waar nodig gaan wij dieper in op onderliggende belemmerende patronen die zich mogelijk op meerdere levensgebieden manifesteren. Bij de coaching wordt gebruik gemaakt van diverse technieken vanuit NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren). Daarnaast kunnen specifieke programma’s uit verschillende competentiegerichte bijscholingsmodules van het ZorgCollegeLimburg ingezet worden.

Verder gaat de competentiecoaching ook in op het leren stellen van bereikbare doelen, en het stimuleren van oplossingsgericht denken en handelen.                                                                                                                     Werkvloeropdrachten, gericht op het versterken van de gewenste competenties op de werkvloer verhogen de effectiviteit van de sessies. Hierin wordt, indien mogelijk en aan te bevelen, samengewerkt met de manager van de medewerker.

Een CompetentieCoachingstraject van 10 uur per medewerker, te verdelen over maximaal 5 sessies, vindt in-company plaats.

De voordelen van CompetentieCoaching

Uw medewerker krijgt een programma, op maat gesneden, om zijn of haar competenties en kwaliteiten effectief  te versterken en in te zetten. Door de coaching kan werkvreugde en motivatie toenemen, en een verhoogde werkdruk worden verminderd. Dit heeft positieve gevolgen voor het functioneren binnen teamverband en voor relaties met cliënten en familie. 

Indien nodig kan de Competentiecoaching uitgebreid worden met een begeleidingstraject voor de manager: “Coachend Leidinggeven”. Hierin krijgt de manager handvatten om optimaal met de medewerker te communiceren, en hem/haar te begeleiden tijdens het coachings- en opleidingstraject. Een werkmap met diverse gesprekstechnieken en adviezen is hierbij inbegrepen.

Burnout-coach

Mijn persoonlijke ervaringen met een burnout kan ik als burnout-coach bovendien inzetten om mensen te begeleiden in (preventie van) ziekteverzuim. Weten waar je het over hebt, hebben ervaren hoe het voelt, tips geven die wél werken: deze herkenning is voor werknemers essentieel.

Neem voor bedrijfscoaching contact op voor een offerte-op-maat. 


Wat is het verschil tussen helpen en coachen?
Naar de coach en de visser Sulis training & coaching
Sittard
info@sulis-tc.nl
(046) 4516420
(06) 208 26 410
KvK 14079807

© 2012 Sulis training & coaching